• Volume 51 • Issue 3 • 2009 • Samenwerking voor een grotere bestuurskracht

    Volume 51 • Issue 3 • 2009 • Samenwerking voor een grotere bestuurskracht


Inleiding


Inleiding : Samenwerking voor een grotere bestuurskracht

Filip De Rynck and Boudewijn Steur

2009-09-29 Volume 51 • Issue 3 • 2009 • Samenwerking voor een grotere bestuurskracht • 293-301

Articles


Bestuurskracht binnenshuis : Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten

Filip De Rynck, Ellen Olislagers and Johan Ackaert

2009-09-29 Volume 51 • Issue 3 • 2009 • Samenwerking voor een grotere bestuurskracht • 303-331

Dunken en driepunters : Intergemeentelijke samenwerking en bestuurskracht in Nederland

Peter Castenmiller

2009-09-29 Volume 51 • Issue 3 • 2009 • Samenwerking voor een grotere bestuurskracht • 333-350

Regie zonder macht, besturen zonder kracht ? : Samenwerking tussen lokale besturen en de private sector

Bram Verschuere and Filip De Rynck

2009-09-29 Volume 51 • Issue 3 • 2009 • Samenwerking voor een grotere bestuurskracht • 351-373

Boekbespreking


Apartheid en postapartheid herbekeken : 'nieuwe' Stellenbosch wijn ?

Anne Walraet

2009-09-29 Volume 51 • Issue 3 • 2009 • Samenwerking voor een grotere bestuurskracht • 411-424

Essay


De Unie voor de Middellandse Zee : enige kans van slagen ?

Bilal Benyaich

2009-09-29 Volume 51 • Issue 3 • 2009 • Samenwerking voor een grotere bestuurskracht • 377-392

Symposium


ICT en ontwikkeling : Opinies over de digitale noord-zuidkloof

Veva Leye, Leo Van Audenhove, Dorien Baelden, Ilse Mariën, Caroline Figuères, Hilde Eugelink and Riet Nigten

2009-09-29 Volume 51 • Issue 3 • 2009 • Samenwerking voor een grotere bestuurskracht • 393-410

Auteursinfo


Auteursinfo

Editor Res Publica

2009-09-29 Volume 51 • Issue 3 • 2009 • Samenwerking voor een grotere bestuurskracht • 425-427