• Volume 52 • Issue 4 • 2010

    Volume 52 • Issue 4 • 2010


Articles


Anticipatie en reactie : Hoe en wanneer bestaande partijen voorstellen overnemen van nieuwe partijen

Simon Otjes

2010-12-30 Volume 52 • Issue 4 • 2010 • 429-452

Bepalende factoren voor een succesvolle bevoegdheidsoverdracht : Een analyse van de overheveling van landbouw naar het Vlaams Gewest n.a.v. de vijfde staatshervorming

Dieter Vanhee and Annie Hondeghem

2010-12-30 Volume 52 • Issue 4 • 2010 • 453-482

Kabinetten als spil en het begijnhof voor de ambtenaren ? : Een vergelijkende analyse van de beleidsinteracties van kabinetsmedewerkers en ambtenaren in de Vlaamse beleidsvorming

Diederik Vancoppenolle and Marleen Brans

2010-12-30 Volume 52 • Issue 4 • 2010 • 483-510

Essay


De maakbare partijendemocratie ? : Over de (grond)wettelijke regulering van politieke partijen

Ingrid Van Biezen

2010-12-30 Volume 52 • Issue 4 • 2010 • 513-530

Symposium


Promoveren/doctoreren in de Lage Landen

Laure Michon, Marjolein Meijer, Sandra Groeneveld and Walter Kickert

2010-12-30 Volume 52 • Issue 4 • 2010 • 531-547

Onderzoek uitgelicht


Waarom moslims wel democratische attitudes hebben maar geen democratische instituties

Robbert Maseland and André Van Hoorn

2010-12-30 Volume 52 • Issue 4 • 2010 • 549-551

Parlementsleden als (on)gelijke concurrenten voor media-aandacht

Peter Van Aelst, Adam Shehata and Arjen Van Dalen

2010-12-30 Volume 52 • Issue 4 • 2010 • 552-554

Besmettelijke partijen : Anti-immigratiepartijen en hun effect op de immigratiestandpunten van andere partijen

Joost Van Spanje

2010-12-30 Volume 52 • Issue 4 • 2010 • 555-557

Auteursinfo


Auteursinfo

Editor Res Publica

2010-12-30 Volume 52 • Issue 4 • 2010 • 559-561