• Volume 48 • Nummer 1 • 1974

    Volume 48 • Nummer 1 • 1974


Annual report


VERSLAG over de werkzaamheden van de Commissie in 1973

A. Boileau and W. Bal

1974-02-20 Volume 48 • Issue 1 • 1974 • 3–10

RAPPORT sur les travaux de la Commission en 1973

A. Boileau and W. Bal

1974-02-20 Volume 48 • Issue 1 • 1974 • 11–21

List of members


Adresses des membres/ Adreslijst van de leden

1974-02-20 Volume 48 • Issue 1 • 1974 • 27–31


Lijst der werken door de Commissie ontvangen en bij de vermelde documentatiecentra gedeponeerd/ Liste des ouvrages reçus par la Commission et déposés aux centres de documentation mentionnés

1974-02-20 Volume 48 • Issue 1 • 1974 • 22–26

Article


Toponymie van Neerpelt. Een socio-geografisch onderzoek

J. Molemans

1974-02-20 Volume 48 • Issue 1 • 1974 • 33–294

Toponymes hesbignons (S-)

J. Herbillon

1974-02-20 Volume 48 • Issue 1 • 1974 • 295–318