• Volume 79 • Nummer 1 • 2007

    Volume 79 • Nummer 1 • 2007


Annual report


RAPPORT sur les travaux de la commission en 2006

J. Cajot and M.-G. Boutier

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 7–13

JAARVERSLAG 2006

J. Cajot and M.-G. Boutier

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 14–22

ANNUAL REPORT 2005

J. Cajot and M.-G. Boutier

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 23–26

List of members


Liste des membres/ Ledenlijst

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 29–32

In memoriam


In Memoriam Dr. Frans Claes S.J.

F. Debrabandere

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 33–35


Abonnements d'échange/ Ruilabonnementen

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 27–28

Article


Toponymie de Jamioulx

W. Bal and J. Germain

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 37–67

Toponymie majeure de Wallonie: bref état des lieux

M.-G. Boutier

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 69–98

Notes sur quelques noms de famille wallons (suite)

J. Lechanteur

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 99–124

Notes d'hydronymie wallonne

J. Loicq

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 125–149

Hydrotoponymes

B. Roobaert

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 151–164

Syntactische variatie in 13de- en 14de-eeuwse oorkonden: Rood en groen in de adresformule

U. Boonen

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 165–194

Toponymie van Attenrode-Wever

P. Kempeneers

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 195–348

Herkomst en woonplaats als benoemingsmotieven bij familienamen van de Limburgse Kempen

V. Mennen

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 349–375

Tautologische samenstellingen van hydroniemen op Beek

B. Roobaert

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 377–398

Dialectlexicografie in de zuidelijke Nederlanden: een bibliografie van de regionale en plaatselijke woordenboeken

J. Van Keymeulen, R. Keulen, J. Swanenberg and T. Van De Wijngaard

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 399–428

Naar een universele theorie van eigennamen

W. Van Langendonck and M. Van De Velde

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 429–467

De plaatsnaam Turnhout en andere namen met -hout

W. Van Osta

2007-02-20 Volume 79 • Issue 1 • 2007 • 469–496