• Volume 50 • Nummer 1 • 1976

    Volume 50 • Nummer 1 • 1976


Annual report


VERSLAG over de werkzaamheden van de Commissie in 1975

A. Boileau and K. Roelandts

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 3–9

RAPPORT sur les travaux de la Commission en 1975

A. Boileau and K. Roelandts

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 10–16

List of members


Adreslijst van de leden/ Adresses des membres

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 20–25

In memoriam


In memoriam Jozef Leenen

A. Stevens

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 27–30


Lijst der werken door de Commissie ontvangen en bij de vermelde documentatiecentra gedeponeerd/ Liste des ouvrages reçus par la Commission et déposés aux centres de documentation mentionnés

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 17–19

Viering van het vijftigjarig bestaan van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie op maandag 25 oktober 1976

A. Boileau

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 31–32

Célébration du cinquantième anniversaire de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie le lundi 25 octobre 1976

J. Gilissen

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 33–40

Het werk van de K.C.T.D. in dienst van de gemeenschap/ L'action de la C.R.T.D. au service de la communauté

A. Boileau

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 41–53

Huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de naamkunde

H. Draye

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 54–72

Cinquante ans de dialectologie wallonne

M. A. Goosse

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 73–85

Article


De SVf-woordorde in zinnen met aanloop

F. Debrabandere

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 87–97

Beschouwingen omtrent de assimilatieverschijnselen bij de nasalen inz. /n/ in een Westvlaams dialekt

J. Vandromme

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 99–111

Toponymes hesbignons (Ve- à Vr-)

J. Herbillon

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 113–137

Le vocabulaire des actes originaux rédigés en français dans la partie flamingante du comté de Flandre (1250-1350)

R. Mantou

1976-02-20 Volume 50 • Issue 1 • 1976 • 139–251