Volume 91 • Nummer 1 • 2019


Préface

J. Cajot

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 9–10

Voorwoord

J. Cajot

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 11–12

Jaarverslag


Rapport annuel 2018

J. Cajot and B. Roobaert

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 13–26

Jaarverslag 2018

J. Cajot and B. Roobaert

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 27–48

Annual Report 2018

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 49–53

Ledenlijst


Ledenlijst - Liste des membres

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 55–58

Article


Toponymie en urbanisatie in de middeleeuwse Vlaamse textielsteden (ca. 1150-1300)

L. Bervoets, J. Dumolyn and M. Speecke

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 59–82

Vierweegscheede: Een prestedelijk toponiem in het centrum van Gent?

G. Declercq

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 83–100

Lammins Vliet que on appelle Lescluze': De toponymie van een gestichte stad

W. Leloup

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 101–118

Verdwenen en Verzwonden: Havengerelateerde toponiemen langs het middeleeuwse Zwin

J. Trachet

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 119–132

Stadstoponymie en stadsgeschiedenis: De kloof en de bruggen

B. Vannieuwenhuyze

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 133–151

Hoe Waals is de Waalse Krook?

L. De Grauwe

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 153–160

Draagt West-Vlaanderen water naar de zee?

F. Debrabandere

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 161–164

Waarom is de Grote Geule zo smal?

K. Leenders

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 165–169

Het abdijbezit in het graafschap Vlaanderen onder de loep van de waternamen

V. Mennen

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 171–190

Het Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk: Nog Corrigenda en Addenda

F. Debrabandere

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 191–195

De riviernaam Rupel en het toponiem Rupelmonde

J. Van Loon

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 197–246

Les études anthroponymiques en Wallonie: Bibliographie rétrospective

J. Germain

2019-02-20 Volume 91 • Issue 1 • 2019 • 247–341