• Volume 8 • Nummer 1 • 1934

    Volume 8 • Nummer 1 • 1934


Annual report


VERSLAG over de werkzaamheden der Commissie in 1933

E. Blancquaert and J. Cuvelier

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 3–6

RAPPORT sur les travaux de la Commission en 1933

E. Blancquaert and J. Cuvelier

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 7–10

List of members


Adresses des membres/ Adreslijst van de leden

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 13–15

In memoriam


In Memoriam Dr. Is. Teirlinck

J. Grauls

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 16–24


Lijst der werken door de Commissie gedeponeerd bij de documentatiecentra te Luik, Leuven, Gent en Brussel/ Liste des ouvrages déposés par la Commission aux centres de documentation de Liège, Louvain, Gand et Bruxelles

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 11–12

Article


Topografisch onderzoek van plaatsnamen

J. Mansion

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 25–36

Woordgeographische Studiën van de Zuidnederlandsche Dialectcentrale

J.L. Pauwels

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 37–45

Bijdrage tot de Studie van het Geslacht der Zelfstandige Naamwoorden in de Zuidnederlandsche Dialecten

A.E. Van Beughem

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 47–96

Een derde Uitstapje naar het Walenland

J. Grauls

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 97–147

Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen

W. Pée and P.J. Meertens

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 149–260

Westvlaamsch « leite » - Leuvensch « laat »

L. Goemans

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 261–266

De Nederlandsche Dialectstudie in 1933

L. Grootaers

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 267–275

De Vlaamsche Toponymie in 1933

H.J. Van De Wijer

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 277–298

Enquête sur les patois de la Belgique romane

J. Haust

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 299–337

Documents liégeois de toponymie

E. Fairon

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 339–399

L'Enquête toponymique dans la Province de Liège

Edg. Renard

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 401–412

La Philologie Wallonne en 1933

J. Haust

1934-04-18 Volume 8 • Issue 1 • 1934 • 413–470