Volume 90 • Nummer 1 • 2018

Jaarverslag


Jaarverslag 2017

J. Cajot and J. Van Keymeulen

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 13–26

Rapport annuel 2017

J. Cajot and J. Van Keymeulen

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 27–38

Annual Report 2017

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 39–43

Ledenlijst


Ledenlijst - Liste des membres

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 45–48

In memoriam


In memoriam Johan Taeldeman (1943-2017)

M. Devos

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 49–56


Woord vooraf

J. Cajot

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 9–10

Préface

J. Cajot

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 11–12

Article


Introduction à l'anthroponymie, en particulier de la Flandre française

M. Gysseling

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 57–93

Namen in de polder: Drie elkaar opeenvolgende landschapstypen weerspiegeld in de namenvoorraad van de Noord-Brabantse Noordwesthoek

K. Leenders

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 95–167

L'if des Éburons et le nom des Texandres

J. Loicq

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 169–199

Essai de toponymie castrale: Le nom des tours et portes des enceintes «communales» de Tournai du XIIe au XVIe siècle

F. Mariage and I. Deramaix

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 201–304

Het Toponymisch Woordenboek van Maurits Gysseling: Aanvullingen en verbeteringen op basis van de materiaalverzameling voor het Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

L. Van Durme

2018-02-20 Volume 90 • Issue 1 • 2018 • 305–449