• Volume 4 • Nummer 1 • 1930

    Volume 4 • Nummer 1 • 1930


Annual report


Verslag over de werkzaamheden van de Commissie in 1929

E. Blanquaert and J. Cuvelier

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 3–7

Rapport sur les travaux de la Commission en 1929

E. Blanquaert and J. Cuvelier

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 8–11

List of members


Adresses des membres / Adreslijst van de leden

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 12–13


Nécrologie

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 13–36

Article


Romaansche plaatsnamen te Assche

Jan Lindemans

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 37–50

Onomastiese studie over een oorkonde in Brabant d. d. 966

Ad. Van Loey

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 51–73

Een ander Kapittel uit het Boek der Prosopo-Toponymie

A. Dassonville

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 74–91

De moderne spelling van de Vlaamsche gemeentenamen.

H.J. Van De Wijer

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 93–115

De Vlaamsche Toponymie in 1929

H.J. Van De Wijer

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 117–140

De Namen van het Onze-Lieve-Heersbeestje in de Zuidnederlandsche Dialecten

L. Grootaers and J.L. Pauwels

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 141–164

Van « Muis » naar « Maus »

J. Leenen

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 165–216

Iets over de Hasseltsche voornamen

J. Grauls

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 217–229

De Nederlandsche Dialectstudie in 1929

L. Grootaers

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 231–239

Orthographe des noms des communes belges

J. Cuvelier

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 241–244

Notes d'Anthroponymie

J. Feller

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 245–262

Les anciens actes de délimitation

J. Vannérus

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 263–280

Note sur les éléments romans dans la toponymie d'lxelles et d'Uccle

E. Boisacq and A. Van Loey

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 281–283

Enquête sur les patois de la Belgique romane.

J. Haust

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 285–288

La Philologie wallonne en 1929

J. Haust

1930-02-20 Volume 4 • Issue 1 • 1930 • 289–310