• Volume 86 • Nummer 1 • 2014

    Volume 86 • Nummer 1 • 2014


Jaarverslag


Jaarverslag 2013

J. Cajot and W. Van Langendonck

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 9–18

Rapport annuel sur les travaux de la commission en 2013

J. Cajot and W. Van Langendonck

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 19–30

Ledenlijst


Ledenlijst - Liste des membres

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 35–38

In memoriam


In memoriam Jacques-Henri Michel (1927-2013)

J. Germain

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 39–43


Annual Report 2013

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 31–34

Article


Blancquaert en Stevens: Fonetiek versus fonologie in de Limburgse Dialectatlas

J. Cajot

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 45–72

Noemen voor 'noemen' en 'heten' (Frans nommer/se nommer): Een polycausaal verhaal over opkomst en verspreiding van een 'niet-algemeen Belgisch-Nederlands' woordgebruik

L. De Grauwe

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 73–125

Le Risquons-Tout à Mouscron et autres Risque-(à-)Tout

J. Germain

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 127–138

Het vroegere Zuid-Brabantse ontrondingsgebied

J. Goossens

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 139–152

Akkers en bochten in Bergeijk en Eersel (NL)

K.A.H.W. Leenders

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 153–183

Les archives de la famille d'Arenberg: Une source majeure pour le toponymie et l'anthroponymie en Belgique

B. Roonaert

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 185–203

Wetstu war Crikenputte steet? Over Kriekenput 'exploitatie van grauwveen' en andere namen in en om het land van Reinaert

L. Van Durme

2014-02-20 Volume 86 • Issue 1 • 2014 • 205–240