• Volume 71 • Nummer 1 • 1999

    Volume 71 • Nummer 1 • 1999


Annual report


RAPPORT sur les travaux de la Commission en 1998

F. Debrabandere and J. Germain

1999-02-20 Volume 71 • Issue 1 • 1999 • 5–11

JAARVERSLAG 1998

F. Debrabandere and J. Germain

1999-02-20 Volume 71 • Issue 1 • 1999 • 13–26

List of members


Liste des membres/ Ledenlijst

1999-02-20 Volume 71 • Issue 1 • 1999 • 29–32


Abonnements d'échange/ Ruilabonnementen

1999-02-20 Volume 71 • Issue 1 • 1999 • 27–28

Article


PRÉCIS DE GRAMMAIRE DE LA LANGUE RÉGIONALE DANS L'ANCIEN DUCHÉ DE LIMBOURG/ ABRISS EINER GRAMMATIK DER REGIONALSPRACHE IM BEREICH DES EHEMALIGEN HERZOGTUMS LIMBURG

R. Jongen

1999-02-20 Volume 71 • Issue 1 • 1999 • 33–138

Sur le suffixe -eresse en wallon et en Wallonie

J. Lechanteur

1999-02-20 Volume 71 • Issue 1 • 1999 • 139–234

Le nom de Tournai et les récentes recherches archéologiques

J. Loicq

1999-02-20 Volume 71 • Issue 1 • 1999 • 235–251

Van onfrk. ando 'zelus' tot Kiliaan eenlick / Znl. een(de)lijk: een zeldzaam voorbeeld van paronymische attractie én homonymie-afbouw

L. De Grauwe

1999-02-20 Volume 71 • Issue 1 • 1999 • 253–269

Vergelijkend onderzoek naar lexicaal dialectverlies en standaardtaalinvloed aan beide kanten van de Vlaams-Waalse taalgrens: een case-study

G. Janssens

1999-02-20 Volume 71 • Issue 1 • 1999 • 271–294

Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400

F. Debrabandere

1999-02-20 Volume 71 • Issue 1 • 1999 • 295–490

Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw

M. Gysseling and F. Debrabandere

1999-02-20 Volume 71 • Issue 1 • 1999 • 491–587