• Volume 1 • Nummer 1 • 1927

    Volume 1 • Nummer 1 • 1927


Annual report


Rapport sur les travaux de la Commission en 1926

E. Blanquaert and J. Cuvelier

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927

Verslag over de werkzaamheden der Commissie in 1926

E. Blanquaert and J. Cuvelier

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927


Arrêtés Royaux du 7-4-1926 et du 10-7-1926 / Koninklijke Besluiten van 7-4-1926 en van 10-7-1926

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927

Règlement d'ordre intérieur / Huishoudelijk reglement

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927

Programme des Travaux / Werkprogram

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927

List of members


Adresses des membres / Adreslijst van de leden

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927

Article


La Toponymie wallonne

Jules Feller

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927 • 1–55

La Dialectologie wallonne

Jean Haust

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927 • 57–87

La Philologie wallonne en 1926

A. Doutrepont

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927 • 89–107

Iets over Toponymische Methode

J. Mansion

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927 • 109–134

Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde (Begin XIXe eeuw tot en met 1926)

H.J. Van De Wijer

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927 • 135–199

Vlaamsche Dialectologie

E Blancquaert

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927 • 201–244

De Nederlandsche Dialectstudie in 1926

L. Grootaers

1927-02-20 Volume 1 • Issue 1 • 1927 • 245–250