• Volume 20 • Nummer 1 • 1946

    Volume 20 • Nummer 1 • 1946


Annual report


VERSLAG over de werkzaamheden der Commissie in 1945

W. Pée and J. Vannérus

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 3–8

RAPPORT sur les travaux de la Commission en 1945

W. Pée and J. Vannérus

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 9–14

List of members


Adreslijst van de leden/ Adresses des membres

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 17–20

In memoriam


Jean Haust

E. Legros

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 21–40


Lijst der werken door de Commissie ontvangen en bij de hierna vermelde documentatiecentra gedeponeerd/ Liste des ouvrages reçus par la Commission et déposés aux centres de documentation mentionnés ci-dessous

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 15–16

Article


Rijmonderzoek en Mnl. dialectologie

A. Van Loey

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 41–48

Etymologie van Walcheren

M. Gysseling

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 49–62

,,Deusone in regione Francorum"

C. Verlinden

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 63–86

Enkele tijdsbepalingen te Aalst in modern dialect en in griffierstaal uit de 16e en de 17e eeuw

F. Vanacker

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 87–98

Bijdrage tot de tonologie van de Oostlimburgse dialecten

V. Verstegen

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 99–108

Captiare in de Zuidnederlandse dialecten

L. Van De Kerckhove

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 109–146

De Nederlandse Dialectstudie in 1945

L. Grootaers

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 147–162

Onomastische studiën uit het jaar 1945 Bibliographische lijst

H.J. Van De Wijer and H.J. Draye

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 163–186

Recommandations aux autorités communales à propos de la dénomination des rues et des places publiques

E. Legros

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 187–192

Les lieux-dits Mort Homme, Morte Femme, Dooden Man, Dood Wijf et leurs congénères

J. Vannérus

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 193–209

Les noms de lieux dans les noms de familles de Belgique

A. Vincent

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 211–234

Toponymes hesbignons III. Couture ; IV. Tombe

J. Herbillon

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 235–242

Le Dictionnaire tournaisien du Dr LOUIS BONNET

J. Haust

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 243–266

Les appellations belgo-romanes du jeu de bâtonnet

W. Bal

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 267–287

La Philologie wallonne en 1945

E. Legros

1946-02-20 Volume 20 • Issue 1 • 1946 • 289–334