• Volume 6 • Nummer 1 • 1932

    Volume 6 • Nummer 1 • 1932


Annual report


VERSLAG over de werkzaamheden van de Commissie in 1931.

E. Blancquaert and J. Cuvelier

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 3–7

RAPPORT sur les travaux de la Commission en 1931.

E. Blancquaert and J. Cuvelier

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 8–12

List of members


Adresses des membres/ Adreslijst van de leden

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 13–15

Article


Drie lessen over de geschiedenis van het Nederlandsch naar de plaatsnamen

J. Mansion

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 17–69

Kat, Kade

J. Lindemans

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 71–84

De Vlaamsche Toponymie in 1931

H.J. Van De Wijer

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 85–119

Een Uitstapje naar het Walenland

J. Grauls

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 121–151

De Hark in de Zuidnederlandsche Dialecten

J.L. Pauwels

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 153–166

Een Tentoonstelling voor Nederlandse Dialektologie te Gent op 1, 2 en 3 April 1932

E. Blancquaert

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 167–178

De Nederlandsche Dialectstudie in 1931

L. Grootaers

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 179–186

Les noms de lieu du type « Crève-creur »

J. Feller

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 187–196

Les Toponymies communales

E. Renard

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 197–205

Toponymie de la commune de Lantin

E. Renard

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 207–212

Le Cartulaire de l'Abbaye d'Echternach (698-1222)

J. Vannérus

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 213–240

Un Document Allemand de 1444 sur la Fagne Wallonne

J. Bastin

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 241–248

La Philologie Wallonne en 1931

J. Haust

1932-02-20 Volume 6 • Issue 1 • 1932 • 249–302