Volume 27 • Nummer 2 • 1998

Articles


In memoriam doctor Maurits Gysseling.

gt GT

1998-04-19 Volume 27 • Issue 2 • 1998

Sint-Martinus - Einde Were.

David Maes

1998-04-19 Volume 27 • Issue 2 • 1998

Het Oudste Oorkondenboek van de St-Baafsabdij. Inventaire archéologique - fiche n° 43.

Hugo Collumbien

1998-04-19 Volume 27 • Issue 2 • 1998

Middeleeuwse katapulten te Gent (1580-1336).

Ronald De Buck

1998-04-19 Volume 27 • Issue 2 • 1998

Begijntje op stap ... 'In de straeten der stadt vol netten en stroppen door den duyvel geleyt'.

Luc Devriese

1998-04-19 Volume 27 • Issue 2 • 1998

'T Gentsch spant de kruune. Een biestige lolle ...

Eddy Levis

1998-04-19 Volume 27 • Issue 2 • 1998

Gentse memoriedagen: 28-29-30-31 maart.

Ronald De Buck

1998-04-19 Volume 27 • Issue 2 • 1998

Bestaat er zoiets als een Gentse mentaliteit.

Guy De Maertelaere

1998-04-19 Volume 27 • Issue 2 • 1998

De pelikaan van Den Pelicaen.

Luc Devriese, Christiane Van Winckel and Dirk Boncquet

1998-04-19 Volume 27 • Issue 2 • 1998

De Nieuwe Vaartbrug.

A. Van Werveke

1998-04-19 Volume 27 • Issue 2 • 1998

Stadsschool in de Onderstraat.

Roger Spilthoorn

1998-04-19 Volume 27 • Issue 2 • 1998