Articles

Begijntje op stap ... 'In de straeten der stadt vol netten en stroppen door den duyvel geleyt'.

Author
  • Luc Devriese

Abstract

Zoals bekend verschilde het statuut van de begijnen aanzienlijk van dat van de kloosterlingen: ze legden geen gelofte van armoede af en bleven, voor zoveel ze konden, financieel zelfstandig. Begijnen moesten wel de geloften van kuisheid en gehoorzaamheid afleggen, maar die waren niet "eeuwig".

How to Cite:

Devriese, L., (1998) “Begijntje op stap ... 'In de straeten der stadt vol netten en stroppen door den duyvel geleyt'.”, Ghendtsche Tydinghen 27(2). doi: https://doi.org/10.21825/gt.v27i2.6348

Downloads:
Download PDF
View PDF

346 Views

120 Downloads

Published on
19 Apr 1998
License