Volume 43 • Nummer 1 • 2014

Articles


Aan de Gentenaren overleden in Kongo vóór 1908

Pierre Van Cleven

2014-01-01 Volume 43 • Issue 1 • 2014

Inventaire Archéologique - Fiche nr 267 : Doos met Heilige oliën.

Hugo Collumbien

2014-01-01 Volume 43 • Issue 1 • 2014

De Vismijn, Sint-Veerleplein.

Daniël Van Ryssel

2014-01-01 Volume 43 • Issue 1 • 2014

Herdenkingsdagen in 2014.

Hugo Collumbien

2014-01-01 Volume 43 • Issue 1 • 2014

Hotel Van den Meersche of het Ooglijdersgesticht

Pierre Kluyskens

2014-01-01 Volume 43 • Issue 1 • 2014

Per huurbootje doorheen de stad. Vigilanten te water in 1881.

Luc Devriese

2014-01-01 Volume 43 • Issue 1 • 2014

Water: Gesel of zegen? Getuigenissen uit de periode 1848-1903

Erik De Keukeleire

2014-01-01 Volume 43 • Issue 1 • 2014

Gentse Memoriedagen: 9-10-11-12-13 Januari. Aanvullingen

Hugo Collumbien

2014-01-01 Volume 43 • Issue 1 • 2014

Gilles Désiré Minnaert (Gent 1836-Gent 1919): Onderwijzer, inspecteur, auteur

Daniël Van Ryssel

2014-01-01 Volume 43 • Issue 1 • 2014

De Abdij van de Groenen Briel in Gent.: Stichting door Simon de Mirabello, verering van Sint - Margareta en Sint- Fiacrius, wedervaren als victorinenklooster.

Willy Rouquart

2014-01-01 Volume 43 • Issue 1 • 2014

De Processie.

Marie-Jeanne De Smet

2014-01-01 Volume 43 • Issue 1 • 2014

Bibliografie en Lezers schrijven ons

Hugo Collumbien

2018-07-27 Volume 43 • Issue 1 • 2014