Volume 42 • Nummer 2 • 2013

Articles


In Memoriam Angèle Van Geluwe-Eggermont

Hugo Collumbien

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013

De Ridderorde van het Gulden Vlies

Pierre Kluyskens

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013

Inventaire Archéologique - Fiche nr 237: Het Vaandel van de Onvrije Schippers.

Hugo Collumbien

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013

Theedrinken aan de waterkant

Daniël Van Ryssel

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013

De rivieren van den stede dat scoenste juweel es dat de stede heeft.: Deel 1. Baggeren en schuren.

Luc Devriese

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013

De afkomst van Jacob Van Caneghem

Gontran Ervynck

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013

100 jaar geleden: Expo 1913. Deel 1 (januari-april).

Erik De Keukeleire

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013

Clare Voortman-Dobbelaere (Gent, 1853-Menton, 1926): Vervolg en slot.

Caroline D’Hondt:

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013

Gentse Memoriedagen: 29-30-31 december

h Collumbien

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013

Pol De Witte (Gent 1848 - Gent 1929)

Daniël Van Ryssel

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013

Hendrik De Rudder stelt een “menslievende” daad

Willy Rouquart

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013

Lezers schrijven ons 42(2013)2

Hugo Collumbien

2013-04-01 Volume 42 • Issue 2 • 2013