Volume 26 • Nummer 5 • 1997

Articles


37 Blazoenen van ridders in de orde van het Gulden Vlies (1145).

Ronald De Buck

1997-10-18 Volume 26 • Issue 5 • 1997

Kelder van de Hoogpoort, nr. 37. Inventaire archéologique - fiche n° 391.

Hugo Collumbien

1997-10-18 Volume 26 • Issue 5 • 1997

Het Gents kerkepad (vervolg). Sint-Elisabethkerk - Begijnhofdries.

David Maes

1997-10-18 Volume 26 • Issue 5 • 1997

Gentile Comhaire, leverancier van" 't Zal wel Gaan"

Erik Schepens

1997-10-18 Volume 26 • Issue 5 • 1997

'T Gentsch spant de kruune. Deel II: "Toreador, mijn katte(n) es versmoord"

Eddy Levis

1997-10-18 Volume 26 • Issue 5 • 1997

Herontdek Gentse doopnamen als familienaam (1280-1336).

Ronald De Buck

1997-10-18 Volume 26 • Issue 5 • 1997

Het Gentse dialect in John Flanders' "Dat was een tijd!".

Guy De Maertelaere

1997-10-18 Volume 26 • Issue 5 • 1997

Gensche woorde en uitdrukkijnge. Deel XXXVII.

Eddy Levis

1997-10-18 Volume 26 • Issue 5 • 1997

Gentse memoriedagen: 18-19-20 maart.

Ronald De Buck

1997-10-18 Volume 26 • Issue 5 • 1997

Gent en de Moere.

Suzanne Janssens

1997-10-18 Volume 26 • Issue 5 • 1997

Toelichting bij de inventaris van het oud archief van het Bisdom.

Maurits Gysseling

1997-10-18 Volume 26 • Issue 5 • 1997