Volume 3 • Nummer 5 • 1974

Articles


In memoriam dr. Paul Rogghé.

gt GT

1974-10-16 Volume 3 • Issue 5 • 1974

Gent van 1841 tot 1850 (1840) I.

Michel Steels

1974-10-16 Volume 3 • Issue 5 • 1974

Het dagboek van een Gents rentenier en zijn belang voor het muziekleven in Vlaanderen rond 1800.

Albert Derolez

1974-10-16 Volume 3 • Issue 5 • 1974

Over de souvereine gilde der Kolveniers, Busschieters en Kanonniers, gezegd hoofdgilde van Sint Antone te Gent.

Michel Steels

1974-10-16 Volume 3 • Issue 5 • 1974

Over de metselaars en de timmerlieden in het midden van de 18e eeuw te Gent.

Michel Steels

1974-10-16 Volume 3 • Issue 5 • 1974

Het Pakhuis - documentaire fiche.

J. Somers

1974-10-16 Volume 3 • Issue 5 • 1974

Bibliografie - Vraag en Antwoord - GT03_5.

gt GT

1974-10-16 Volume 3 • Issue 5 • 1974

Een woordje over de brieven-postery te Gent.

Michel Steels

1974-10-16 Volume 3 • Issue 5 • 1974