Volume 42 • Nummer 6 • 2013

Articles


Hij goat omuuge, t'es tziene wirt! Ballonvaart boven Gent (1834-1906).

Erik De Keukeleire

2017-12-20 Volume 42 • Issue 6 • 2013

Inventaire Archéologique - FICHE N° 261 Tinnen hostieschrijn.

Hugo Collumbien

2013-11-01 Volume 42 • Issue 6 • 2013

Veneziana, Geldmunt.

Daniël Van Ryssel

2013-11-01 Volume 42 • Issue 6 • 2013

Willem van Axpoele, een belangrijke schilder in het begin van de 15e eeuw te Gent.

Rudy van Elslande

2013-11-01 Volume 42 • Issue 6 • 2013

De Hoogpoort. (Vervolg en slot).

Pierre Kluyskens

2013-11-01 Volume 42 • Issue 6 • 2013

De rivieren van der stede dat scoenste juweel es dat de stede heeft.: Deel 5. Totale ommekeer door waterzuivering.

Luc Devriese

2013-11-01 Volume 42 • Issue 6 • 2013

Cornelis Meyer (Gent ? - Gent omstreeks 1734): Boekdrukker, toneelschrijver.

Daniël Van Ryssel

2013-11-01 Volume 42 • Issue 6 • 2013

Ridder Andries de Baviere, Luitenant-Civil.: De opkomst van een nieuw Gents patriciërsgeslacht

Peter Van Keymeulen

2013-11-01 Volume 42 • Issue 6 • 2013

Gent buiten Gent.

Bernard Cruyt and Françoise Cruyt

2013-11-01 Volume 42 • Issue 6 • 2013

Mie ‘t Kwikkelgat en Farielde de Stoel.

Marie-Jeanne De Smet

2013-11-01 Volume 42 • Issue 6 • 2013

Françoise-Jeanne De Medts-Ridderbosch (1754-1837), een merkwaardige kunstenares.

Lieve Vande Casteele

2013-11-01 Volume 42 • Issue 6 • 2013

Jacob de Commere, een man van stand juridisch in de knoei (1509-1524).

Danny Mattens

2018-07-26 Volume 42 • Issue 6 • 2013

Gentse Memoriedagen: 7-8 Januari. Aanvullingen.

Hugo Collumbien

2013-11-01 Volume 42 • Issue 6 • 2013