Volume 6 • Nummer 6 • 1977

Articles


Gent in 1857.

Michel Steels

1977-12-16 Volume 6 • Issue 6 • 1977

Schrijvers en lezers omtrent de Botermarkt.

Maurits Van Wesemael

1977-12-16 Volume 6 • Issue 6 • 1977

Beschryvinghe van het ghene dat vertooght wierdt ter incomste van d'excellentie des princen van oraengien binnen der stede van ghendt den XXIX Decembris 1577.

Michel Steels

1977-12-16 Volume 6 • Issue 6 • 1977

Het gebeurde te Gent 500 jaar geleden.

Michel Steels

1977-12-16 Volume 6 • Issue 6 • 1977

Kanunnik Petrus Jozef Triest.

J. De Meester

1977-12-16 Volume 6 • Issue 6 • 1977

Bibliografie GT06_6.

gt GT

1977-12-16 Volume 6 • Issue 6 • 1977