Volume 28 • Nummer 3 • 1999

Articles


Ik zou daar een boek kunnen over schrijven. De charmes van dagelijksheid.

Daniel van Ryssel

1999-06-19 Volume 28 • Issue 3 • 1999

Inventaire archéologique - fiche n° 17.

Hugo Collumbien

1999-06-19 Volume 28 • Issue 3 • 1999

Muziekinstrumenten van Georges en Henri Willems. Inventaire archéologique - fiche n° 17.

Hugo Collumbien

1999-06-19 Volume 28 • Issue 3 • 1999

Adolphe Quetelet.

Pierre Kluyskens

1999-06-19 Volume 28 • Issue 3 • 1999

De "Plattegrond van Gent met peilen opgemaakt door den dienst van de stadswerken 1912".

André Coene

1999-06-19 Volume 28 • Issue 3 • 1999

Het Gents kerkepad (vervolg). Sint-Coletakerk - Sint-Coletastraat.

David Maes

1999-06-19 Volume 28 • Issue 3 • 1999

Hondse toestanden in de Gentse Gemeenteraad (1824-1899)

Luc Devriese

1999-06-19 Volume 28 • Issue 3 • 1999

Gentse memoriedagen: 18-19 april.

Hugo Collumbien

1999-06-19 Volume 28 • Issue 3 • 1999

'T Gentsch spant de kruune. Reinaert in Gent en in 't Gentsch! Krijgt de jukte woar dadde nie keunt scharte!

Eddy Levis

1999-06-19 Volume 28 • Issue 3 • 1999

De Koningskinderen.

A. Van Werveke

1999-06-19 Volume 28 • Issue 3 • 1999