Volume 23 • Nummer 5 • 1994

Articles


De lange weg van Lodewijk Van Biesbroecks "Excelsior" en de "Grand Old Man of Astronomy”.

André Despretz

1994-10-18 Volume 23 • Issue 5 • 1994

Infirmerie van het voormalig klooster van de Geschoeide Carmelieten. Inventaire archéologique - fiche n° 228

Hugo Collumbien

1994-10-18 Volume 23 • Issue 5 • 1994

Herinneringen aan het 1e artillerieregiment in 1937-1938 (vervolg en slot).

Jaime Jurdan

1994-10-18 Volume 23 • Issue 5 • 1994

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (vervolg en slot).

David Maes

1994-10-18 Volume 23 • Issue 5 • 1994

Gensche woorde en uitdrukkijnge. Deel XIX.

Eddy Levis

1994-10-18 Volume 23 • Issue 5 • 1994

Gentse memoriedagen: 19-20-21 januari.

Ronald De Buck

1994-10-18 Volume 23 • Issue 5 • 1994

Waar vroeger de Lakenwevers hunne Raemen plachten te staen (antwoord).

Georges Broget

1994-10-18 Volume 23 • Issue 5 • 1994