About this Journal

Ghendtsche Tydinghen verschijnt al vijftig jaar. In al die jaren verschenen er artikels over alle mogelijke onderwerpen. Artikels over middeleeuwse stenen en negentiende-eeuwse beluiken, over obscure componisten en lang vergeten muzikanten, over mimespelers, opvallende volksfiguren, maar ook vergeelde schrijvers en Spaanse edellieden, artikels over Multatuli en Buffalo Bill, artikels over herbergen, brouwerijen en jeneverstokerijen maar ook over de Opera en chique hoedenwinkels, over kerkhoven en tennisvelden. Gentse recepten voor opgelegde komkommer, voor kalfskop en morellen in de brandewijn. Je kan het blijkbaar zo gek niet bedenken of het gebeurde in Gent en Ghendtsche Tydinghen bracht er een artikel over.

  • Volume 51 • Nummer 2 • 2022

    Volume 51 • Nummer 2 • 2022Een modelschool voor de stad: De bouwgeschiedenis van het de Kerchove-instituut (1879-1882) Deel 2. Het verloop van de werken en situering van het gebouwentype in het Gentse scholenpatrimonium

Jan Steeman

2022-06-06 Volume 51 • Issue 2 • 2022 • 82–95

Een boeiend brouwerijverhaal aan de Visserij – Achtervisserij (1862-1906) Deel 1. De brouwerij van François Hebbelynck (1862-1885)

Marc Hanson

2022-06-06 Volume 51 • Issue 2 • 2022 • 96–105

Tweede ‘eerste-steenlegging’ in 1882 van de Gentse haveninstallaties: De Voorhaven

Huguette Taymans

2022-06-06 Volume 51 • Issue 2 • 2022 • 106–110

Charles Verbessem (1833-1899), Het Gentse restaurant De Waterzooi en ‘Le Waterzoïe de Bruxelles’

Huguette Taymans

2022-06-06 Volume 51 • Issue 2 • 2022 • 111–116

Het Vigiliuscollege of ‘College van Gent in Leuven. Oprichting en beginjaren (1569-1601)

Marc Hanson

2022-06-06 Volume 51 • Issue 2 • 2022 • 117–126

Herinneringen aan Julien Boes en de ‘Boeskes’ in het oude stadsarchief (Abrahamstraat) en aan de poppenvoorstelleing in de Lange Steenstraat

Sonja Gyselinck

2022-06-06 Volume 51 • Issue 2 • 2022 • 127–132

Zusters van Sint Vincentius A Paulo, bekend als ‘de vliegeniers’ in de Gentse volkswijk Brugse Poort

Emilienne Derdyn

2022-06-06 Volume 51 • Issue 2 • 2022 • 133–141

Onheil afwerende figuren bij Gentse gebouwen 1. Waarom onheil afwerend?

Luc Devriese

2022-06-06 Volume 51 • Issue 2 • 2022 • 142–153

Lezers aan het woord

Tim De Moerloose

2022-06-06 Volume 51 • Issue 2 • 2022 • 154–160