Volume 28 • Nummer 1 • 1999

Articles


De stad als "un ensemble de stratifications".

André Coene

1999-02-19 Volume 28 • Issue 1 • 1999

Mannen/vrouwenhoofd, stenen console afkomstig van het Utenhovesteen. Inventaire archéologique - fiche n° 393 en 394.

Hugo Collumbien

1999-02-19 Volume 28 • Issue 1 • 1999

Het Gents kerkepad (vervolg). Sint-Pauluskerk -Smidsestraat.

David Maes

1999-02-19 Volume 28 • Issue 1 • 1999

De Gentse mentaliteit (vervolg).

Guy De Maertelaere

1999-02-19 Volume 28 • Issue 1 • 1999

Den stock ter vischmarct en de wasselinstol.

David Maes

1999-02-19 Volume 28 • Issue 1 • 1999

Gentse memoriedagen: 15-16 april.

Hugo Collumbien

1999-02-19 Volume 28 • Issue 1 • 1999

Het Rabot.

A. Van Werveke

1999-02-19 Volume 28 • Issue 1 • 1999

Piet Schepens.

X. Cassiman - Van Uytfanck

1999-02-19 Volume 28 • Issue 1 • 1999