Volume 29 • Nummer 2 • 2000

Articles


Guillaume Faipoult.

Pierre Kluyskens

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000

Bijgebouwen van de gewezen St-Baafsabdij. Inventaire archéologique - fiche n° 111.

Hugo Collumbien

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000

Dagboek gedurende zes weken gevang in augustus-september 1941 in de Gentse gevangenis "de Nieuwe Wandeling" in Wereldoorlog II.

Victor Antheunis

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000

Ik zou daar een boek kunnen over schrijven. De charmes van dagelijksheid (vervolg).

Daniel van Ryssel

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000

Het stadsplan van Gent opgemaakt op initiatief van Edouard Elegeert.

André Coene

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000

Een Jaquardist herinnert zich de 'Indus'.

Jaime Jurdan

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000

Herinneringen aan de 'Prep' (1929-1930).

Richard Verlinden

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000

Het Gents kerkepad (vervolg en slot). De kerk en het klooster van de Franciscanen of Recolletten-Oude Houtlei.

David Maes

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000

Gentse memoriedagen: 28-29 april.

Hugo Collumbien

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000

Bij de restauratie van de vismijn in 1880.

Willy Braekman

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000

'T Gentsch spant de kruune. Reinaert in Gent en in 't Gentsch! Uuk in 't Keizer Koareljoar.

Eddy Levis

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000

Moet er nog 'Lutsepoepe' zijn.

Marcel Pieters

2000-04-19 Volume 29 • Issue 2 • 2000