• Volume 1 • Issue 1 • 1996

    Volume 1 • Issue 1 • 1996


Edito


Nieuwe lente, nieuw geluid

Herman Balthazar, Wouter Steenhaut and Guy Vanschoenbeek

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Bijdrage


De Italiaanse "Il Seme" en de Belgische "La Bonne Graine - Het Goede Zaad". Een geval van verwantschap tussen twee socialistische propagandaperiodieken, gericht op de arbeidersklassen

Silvia Dominici

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Dossier


Biografen aller landen verenigt U!

Luc Peiren and Guy Vanschoenbeek

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Portret


De totstandkoming van een biografie, een praktisch voorbeeld: Isidore Levêque (1868-1922)

Luc Peiren

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Bronnen


Van reddingsoperaties tot wetenschappelijke inventarisatie en prospectie. Overzicht van Archieven en Collecties van het AMSAB

Michel Vermote

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Archief van de Federatie der Centra voor Geboortenregeling en Seksuele Opvoeding (Federatie CGSO)

Katrien Alderweireldt

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Het Archief van de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede - Vrede vzw

Bert Boeckx

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Een eersterangsbron: Bureauverslagen van de Belgische Socialistische Partij 1944 - 1978

Piet Creve

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Archief van Sam Herssens, communistisch militant

Rik Hemmerijckx

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Collectie: De mijnwerkersstaking van 1932

Rik Hemmerijckx

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Communistisch archief in België

Rik Hemmerijckx

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

De "Catéchisme du Prolétaire" van Victor Tedesco

Rik Hemmerijckx

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Monumenta


De Belgische Bank van de Arbeid: opnieuw in gevaar?

Brigitte De Mulder

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Restauratie van schilderijen van Saverys in het Textielhuis te Kortrijk

Christine Broodcoorens

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Bibliografie


Centrale Catalogus voor het AMSAB en het CLM (CCAC)

Wis Geysen

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Een keuze uit de biografieën in de bibliotheek van AMSAB

Wis Geysen and Katrien Cuypers

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Biografieënverzamelingen en biografische woordenboeken in de bibliotheek

Wis Geysen

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Kroniek


Jacques Delors en de historici van het syndicalisme. Verslag van het internationaal colloquium te Parijs oop 12-13-14 oktober 1995. L'invention des syndicalismes. Le syndicalisme en Europe occidentale à la fin du XIXe siècle

Gita Deneckere

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Tentoonstelling: John Heartfield Fotomontage

Hendrik Ollivier

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Opening "Van vallen en opvangen", tentoonstelling rond de geschiedenis van de sociale zekerheid in ons land

Hendrik Ollivier and Guy Vanschoenbeek

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Amazone, een huis voor vrouwen

Wis Geysen

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

"Een vrouw, een stem" Een tentoonstelling over vrouw en kiesrecht

Paule Verbruggen

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

De Rode Droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland

Hendrik Ollivier

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

KORT NIEUWS

Guy Vanschoenbeek, Wouter Steenhaut and Rik Hemmerijckx

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996

Kortverhaal


Vandervelde - Einstein op "villégiature" in Spa; 1932

Katrien Cuypers

1996-01-10 Volume 1 • Issue 1 • 1996