• Volume 10 • Nummer 1 • 2005

    Volume 10 • Nummer 1 • 2005


Edito


Terugblik bij een jubilee

Paule Verbruggen

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005

Bijdrage


De bibliotheek van de Gentse wevers. Kroniek van een sociaal-culturele dynamiek

Gaëtan Regniers

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005

Tussen vermaak en propaganda: filmberichtgeving in de partijkrant Vooruit tijdens het interbellum

Tanguy Eeckhout

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005

Opgemerkt


Stakingsgolven, arbeidsmarktinstituties en de macro-economische context. Een verklaring voor de Belgische vakbondsledenevolutie, 1898-1995

Kurt Vandaele

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005

Recensie


Gita Deneckere en Bruno De Wever, Geschiedenis maken: Liber Amicorum Herman Balthazar

Luc Peiren

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005

Bronnen


De vinger aan de pols. Archief en documentatie van nieuwe sociale bewegingen in Amsab-ISG

Piet Creve

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005

Het archief van het Kultureel Front Vlaanderen

Bert Boeckx

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005

De inventarissen van de archieven van CODEP-Spaarbank en van Les Vacances Ouvrières

Martijn Vandenbroucke

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005

Het archief van Solidarités Etudiants Etrangers (SEE)

Rik De Coninck

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005

Kroniek


Tentoonstelling Variétés, spiegel van de dolle jaren

Hendrik Ollivier

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005

onderscheiding van het Erfgoedhuis voor prof. dr. Jan Art

Bart De Nil

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005

Vijftien jaar geleden viel de Berlijnse muur. Verslag van het debat 'De ware aard van de DDR' Amsterdam 9 november 2004

Michèle Jacobs and Almut Sommer

2005-01-13 Volume 10 • Issue 1 • 2005