• Volume 19 • Issue 4 • 2014

    Volume 19 • Issue 4 • 2014


Edito


Edito

Paule Verbruggen

2014-12-06 Volume 19 • Issue 4 • 2014

Bijdrage


San Precario en de ondergang van de vaste baan

Marcel van der Linden

2014-12-06 Volume 19 • Issue 4 • 2014

Van 'Mensen zonder gladde ringen' tot 'Ik ben anders. Representaties van homoseksualiteit in Vlaamse en Nederlandse populaire liedteksten

Robbe Herreman

2014-12-06 Volume 19 • Issue 4 • 2014

Opgemerkt


101 indianenverhalen. Bij de verjaardag van de multisportclub KAA Gent

Martine Vermandere

2014-12-06 Volume 19 • Issue 4 • 2014

Collectie


De scherpe pen van karikaturist Sharp

Hendrik Ollivier and Annie Geyssens

2014-12-06 Volume 19 • Issue 4 • 2014

Fotocollectie over de voedselbedeling in Brussel tijdens de Eerste Wereldoorlog. uit het archief van Camille Huysmans

Rita Calcoen and Rik De Coninck

2014-12-06 Volume 19 • Issue 4 • 2014

The Bubbel Knubbel Cooperation of Sound. Het archief van Vuile Mong en de Vieze Gasten

Sofie Vrielynck

2014-12-06 Volume 19 • Issue 4 • 2014

De Hoogste toren van de wereld: Technologische ambitie of grootheidswaanzin? Uit het archief van Edward Anseele jr.

Martijn Vandenbroucke

2015-09-30 Volume 19 • Issue 4 • 2014

Recensie


Elisabeth Mckillen, Making the World Safe for Workers. Labor, the Left and Wilsonian Internationalism

Geert Van Goethem

2014-12-06 Volume 19 • Issue 4 • 2014