• Volume 7 • Issue 1 • 2002

    Volume 7 • Issue 1 • 2002


Edito


Edito

Paule Verbruggen

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Bijdrage


Begeesterd door de telduivel. De ledencijfers van de socialistische vakbeweging in het interbellum opnieuw bekeken.

Kurt Vandaele

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Johann Most en de Duitse anarchistische beweging in New York City

Tom Goyens

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Recensie


Een smakelijke Karl Marx voor de geglobaliseerde hamburgermaatschappij

Jan Dumolyn

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

And Never the Twain Did Meet... Waarom socialistische partijen nooit doorbraken in de Verenigde Staten

Maria De Waele

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Dieter Nelles, Wilderstand und internationale Solidarität. Die Internationale Transportarbeiter Föderation (ITF) im Wilderstand gegen den Nationalsozialismus

Etienne Verhoeyen

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Iain Hampsher-Monk, Karin Tilmans and Frank Van Vree (eds.) History of Concepts: Comparative Perpectives

Bart De Nil

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Harry Van Velthoven en Jeffrey Tyssens, Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar Willemsfonds (1851-2000)

Luc Boeva

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Bronnen


Een interessant egodocument van een dienaar van de beweging, Carolus Ludovicus Hannick

Bart De Wilde

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

De archieven van de socialistische verbruikscoöperaties in Leuven en Mechelen

Jan Laplasse

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

het archief van de Centrale van Belgische Metaalbewerkers (CBM)

Rik De Coninck

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Het archief van Romain De Coninck

Piet Creve

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Kroniek


Project Deurne

Martine Vermandere

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Les Solidarités Internationales: transitions métamorphoses et perspectives

Piet Creve

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

over geuren en kleuren kan men van mening verschillen. Evaluatie van het project 'Geuren en Kleuren. Een sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant 19de en 20ste eeuw

Bart De Nil

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Aspecten van Arbeid en Cultuur voor 1940: het logo

Bart De Nil

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002

Bibliotheek


Duizend Bommen en Granaten, een andere Hendrik de Man.

Hans Mortelmans

2002-02-13 Volume 7 • Issue 1 • 2002