Volume 26 • Nummer 2 • 2021

Edito


Edito

Paule Verbruggen

2021-06-30 Volume 26 • Issue 2 • 2021 • 02-03

Bijdrage


Het activisme van dierenbeschermer Jules Ruhl en zijn Maatschappij tegen de wreedheid jegens de dieren tijdens het fin de siècle (1897-1914)

Lise Foket

2021-06-30 Volume 26 • Issue 2 • 2021 • 04-25

De geschiedenis van 'anderen' anders gedoceerd en geleerd

Magaly Rodríguez García, Leon Janssens and Marie Hendrix

2021-06-30 Volume 26 • Issue 2 • 2021 • 26-45

Opgemerkt


De grote oversteek. Van Antwerpen naar Amerika in de jaren 1880-1890

Joris van Parys

2021-06-30 Volume 26 • Issue 2 • 2021 • 46-60

Collectie


Walter, Het Aidsteam, het GRAF. Over de collectie van het Fonds Suzan Daniel

Bart Hellinck

2021-06-30 Volume 26 • Issue 2 • 2021 • 61-69

Boeken


Wim BLOCKMANS, Medezeggenschap. Politieke participatie in Europa vóór 1800

Nico Van Campenhout

2021-06-30 Volume 26 • Issue 2 • 2021 • 70-72