• Volume 13 • Nummer 4 • 2008

    Volume 13 • Nummer 4 • 2008


Edito


Twijfel en belofte

Paule Verbruggen

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

Bijdrage


het avontuurlijk leven van Hermann Knüfken, zeeman en revolutionair. Het 'Belgische hoofdstuk' (1935-1939).

Etienne Verhoeyen

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

Over lichamelijke beloften en burgerlijke twijfel. Een geschiedenis van de natuurlijke levenswijze in België

Evert Peeters

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

'Coupe syndicale': een syndicale geschiedenis van de Belgische haarkappers

Luc Peiren

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

Opgemerkt


Op zoek naar de arbeidersklasse. Intellectuelen-arbeiders in de nasleep van mei '68

Rik Hemmerijckx

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

Samen aan tafel. Dagboek van een garçon

Annelies Tollet

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

Dwarse Pierre. Over Pierre van der Poel

César van der Poel

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

Collectie


i.s.m. Rita Calcoen, fotoalbum van het krijgsgevangenkamp Göttingen (1915-1918), instrument van de Duitse 'Belgienpolitik'

Herman Balthazar

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

Het archief van Vooruit opnieuw geïnventariseerd

Martijn Vandenbroucke

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

Work in progress. De filmcollectie van Amsab-ISG (deel1)

Kim Robensyn

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

Een website voor patisserie Bloch

Karel Van Keymeulen

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

Recensie


Een averechtse liberaal Leo Augusteyns en de liberale arbeidersbeweging. Van activist tot antifascist. Leo Augusteyns en het Vlaams - nationalisme

Els Witte and Daniël Vanacker

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

Publicatie


Le Mundaneum. Les archives de la connaissance

Luc Peiren

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008

50 jaar Jeugdbond. Excursie vertrekt!

Piet Creve

2016-12-06 Volume 13 • Issue 4 • 2008