Bijdrage

De Italiaanse "Il Seme" en de Belgische "La Bonne Graine - Het Goede Zaad". Een geval van verwantschap tussen twee socialistische propagandaperiodieken, gericht op de arbeidersklassen

Author
  • Silvia Dominici

How to Cite:

Dominici, S., (1996) “De Italiaanse "Il Seme" en de Belgische "La Bonne Graine - Het Goede Zaad". Een geval van verwantschap tussen twee socialistische propagandaperiodieken, gericht op de arbeidersklassen”, Brood & Rozen 1(1). doi: https://doi.org/10.21825/br.v1i1.2119

Downloads:
Download PDF
View PDF

263 Views

74 Downloads

Published on
10 Jan 1996
Peer Reviewed
License