• Volume 11 • Issue 4 • 2006

    Volume 11 • Issue 4 • 2006


Edito


over het kleine en het grote

Paule Verbruggen

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Bijdrage


35 jaar Oxfam-Wereldwinkels: over groei en organisatorische vernieuwing

Jan Van de Poel

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Alternatieve pers in België na mei '68: Agence de Press Libération-Belgique

Astrid Waterinckx

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Jan Van Rijswijck, burgemeester van Antwerpen

Lode Hancké

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Opgemerkt


Een vergeten monument voor Edward Anseele

Hans Mortelmans

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Recensie


Piet Honig, Herinneringen van een Rotterdams revolutionair Bezorgd door Bert Altena

Jannes Houkes

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Publicatie


Historisch Tijdschrift Groniek: een kennismaking

Tomek Katzur

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Weten, wist, geweten. Een brochure over digitaal archiveren

Piet Creve

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Bronnen


Het archief van de BSP/SP-federatie Gent-Eeklo

Jan De Smedt

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Het archief van Georges Hebbelinck

Rik De Coninck

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Het archief van Kritisch Bosbeheer Vlaanderen & Centrum voor natuurbeschermingsedukatie/Centrum voor Natuur- en Milieueducatie

Martine Vermandere

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Het archief van Trudo Lambregs

Rik De Coninck

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Het archief van ATB De Natuurvrienden-afdeling Geraardsbergen

Jan De Smedt

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Caritas socialistica. Het archief van het Centrum voor Sociale Actie

Bart De Nil

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Kroniek


Virtueel publiek & cultuurparticipatie. Studiedag 20 oktober 2006

Kim Robensyn

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006

Gerestaureerd


Restauratie van het Vaandel van het syndicat des Carriers, Soignies, 1898

Annie Geyssens

2006-12-13 Volume 11 • Issue 4 • 2006