• Volume 16 • Nummer 4 • 2018

    Volume 16 • Nummer 4 • 2018


Articles


Eindwoord?

Frea Vancraeynest

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 1–2

Oost-Vlaamse Zanten 1926 - 1935: Een bemonstering.

Adrien Brysse

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 4–7

Oost-Vlaamse Zanten 1936 - 1945: Verdieping.

Nicole Van Remoortere

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 8–10

Oost-Vlaamse Zanten 1946 - 1955: Kwelgeesten.

Luc Devriese

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 11

Oost-Vlaamse Zanten 1956 - 1965: De Golden Sixties.

Els Veraverbeke

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 14

Oost-Vlaamse Zanten 1965-1975: Aan de kant.

Greta Van Goethem

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 17

Oost-Vlaamse Zanten 1976 - 1985: Stoelendans.

Francis Ascoop

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 19–20

Oost-Vlaamse Zanten 1986 - 1995: De veelzijdige wereld van A.G. Homblé.

Arnold Eloy

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 21–22

Oost-Vlaamse Zanten 1996 - 2005: Van Zanten naar Dingen.

Barbara Vos

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 23–23

Van Mensen en Dingen 2006 - 2015: Bekering.

Jolien Van Daele

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 24–25

Van Mensen en Dingen 2016 - 2018: Terugblik.

Frea Vancraeynest

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 26–27

Interview met Mark Adriaen

Adrien Brysse

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 29–32

Ode aan Luc en Adrien

Tim De Moerloose

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 33–35

Paul De Keyser, vandaag nog relevant?

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 37–38

De folklore als wetenschap en als toegepaste wetenschap.

Paul De Keyser

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 41–42

Heemkunde, volkskunde en folklore ten opzichte van opvoeding en onderwijs

Paul De Keyser

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 43–50

Vagevuur en aflaten: de boekhouding van het hiernamaals (1862-1932)

Luc Devriese

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 52–60

Nooddoopsel, erfzonde, ziekte en lijden.

Luc Devriese

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 61

Toeval of niet? Een voorspelling?

Greta Van Goethem

2018-02-20 Volume 16 • Issue 4 • 2018 • 76–77