Articles

De folklore als wetenschap en als toegepaste wetenschap.

Author
  • Paul De Keyser

Abstract

Niemand zal betwijfelen dat de verschillende wetenschappen, waarmee de folklore geconfronteerd wordt, echte wetenschappen zijn. Nochtans is er een tijd geweest dat sommige onder hen geen plaats vonden in de officiële classificatie van de wetenschappen. Lange tijd heeft men geteerd op een erfenis van de Oudheid, die slechts zeven waardige wetenschappen - artes liberales - kende : Grammatica, Retorica, Dialectica, Aritmetica, Geometria, Astronomia en Musica. Daar is al evenmin spraak van Natuurwetenschap als van Geschiedenis, van Rechtswetenschap als van Bouwkunde, om maar te zwijgen van Archeologie, Psychologie, Museumkunde of Geneeskunde.

How to Cite:

De Keyser, P., (2018) “De folklore als wetenschap en als toegepaste wetenschap.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 16(4), 41–42.

Downloads:
Download PDF
View PDF

574 Views

36 Downloads

Published on
20 Feb 2018
License