Volume 8 • Nummer 1-4 • 2010

Articles


De schone wijk van Gent Sint-Pieters

André Coene

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Het Zuidstation, die schitterende plek op de grens van de stad en van verre horizonten, creëerde onuitwisbare banden met het huidige Zuidkwartier

André Coene

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Pimpernootstruik: ongewoon levend erfgoed uit het armeclarenklooster in de Gentse Goudstraat

Luc Devriese

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Hoe gingen oma en opa uit? Dancings in Gent, 1919-1939

Marta Michna

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Overspel en concubinaat in Gent tijdens de zeventiende en achttiende eeuw.

Saskia De Schepper

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Op je sodemieter krijgen. De algemene aanvaarding van sodomie en prostitutie in de late middeleeuwen in Europa

Nina Oosting

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Reglement op de ontucht. Een poging tot controle op prostitutie in Gent in 1919

Jolien Van Daele

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Over de erfgoedwaarde van het Bargoens

Paul Van Hauwermeiren

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Van askop, lantaarns en wieken: molenterminologie in de Zuid-Nederlandse dialecten

Veronique De Tier

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Mijnwerkerstaal in Nederland en Vlaanderen

Ton van de Wijngaard

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Oorlog en Vrede. Opvattingen van het ACV/ICV en IAO op een veranderend internationaal toneel

Charlotte Hauwaert

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Tussen kunst en politiek: de omgang met het verleden in de Gentse Koninklijke Maatschappij van Schone Kunsten en Literatuur onder de opeenvolgende negentiende-eeuwse regimes (1808-1858)

Christin Ho

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Elixir als paardenmiddel

Luc Devriese

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Why did so many European collaborate with Nazi occupiers

Stephen Bainbridge

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010

Inhoudstafel


Inhoud 8(2010)1-4

VMD KBOV

2010-06-11 Volume 8 • Issue 1-4 • 2010