Articles

Oost-Vlaamse Zanten 1926 - 1935: Een bemonstering.

Author
  • Adrien Brysse

Abstract

In 1926 krijgt na Antwerpen en Brussel ook Gent een vereniging die zich met folklore op een wetenschappelijke manier wil bezighouden. Die geeft een tijdschrift uit: ‘Oostvlaamsche Zanten, mededelingen van den Bond van Oostvlaamsche Folkloristen‘. De eerste jaargangen houden zich dan ook uitgebreid bezig met de vraag hoe folklore wetenschappelijk aangepakt kan worden. Een eerste aanzet is de oprichting van een ‘documentatie-bureel‘ met ‘de bijdragen van een leger betrouwbare opteekenaars die opsporingen verrichten tot in de kleinste dorpen en gehuchten’. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ‘Bibliografie van de Vlaamsche Folklore‘. In het tijdschrift publiceert men regelmatig afleveringen met het oog op de samenstelling van dat werk. Er verschijnen er ook wetenschappelijke teksten en informatie. Uitblinkers in die eerste tien jaargangen zijn de studies van architekt-volkskundige Clemens Victor Ignace Trefois (1894-1984) medestichter en een van de actiefste ‘voorposten’ van de vereniging. Prof. De Keyser bekende in een woord vooraf dat men zich al te veel heeft ingelaten met de geestelijke kant van het volksleven (geloof, feestkalender, taal, verhalen, liederen enz). Het stoffelijke volksleven werd verwaarloosd.

How to Cite:

Brysse, A., (2018) “Oost-Vlaamse Zanten 1926 - 1935: Een bemonstering.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 16(4), 4–7.

Downloads:
Download PDF
View PDF

568 Views

33 Downloads

Published on
20 Feb 2018
License