Articles

Nooddoopsel, erfzonde, ziekte en lijden.

Author
  • Luc Devriese

Abstract

In geval van nood mag en moet iedereen dopen. De nooddooppraktijk wordt geïllustreerd aan de hand van twee uitvoerig geciteerde kerkelijke teksten. De praktische uitvoering moest door de pastoors aan de trouwlustige koppels in detail geïnstrueerd worden.

How to Cite:

Devriese, L., (2018) “Nooddoopsel, erfzonde, ziekte en lijden.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 16(4), 61.

Downloads:
Download PDF
View PDF

561 Views

32 Downloads

Published on
20 Feb 2018
License