Articles

Heemkunde, volkskunde en folklore ten opzichte van opvoeding en onderwijs

Author
  • Paul De Keyser

Abstract

Het natuurwetenschap­pelijk denken had gedurende een halve negentiende eeuw het algehele veld van de weten­schap doordrongen en bereikte een toppunt in de vernieuwde wetenschap van de Mens, van de Menskunde of Antropologie. Weldra zette de kritiek in en terzelfdertijd de reactie.

How to Cite:

De Keyser, P., (2018) “Heemkunde, volkskunde en folklore ten opzichte van opvoeding en onderwijs”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 16(4), 43–50.

Downloads:
Download PDF
View PDF

556 Views

35 Downloads

Published on
20 Feb 2018
License