Articles

De buren van het Sint-Veerleplein.: Een microstudie naar de organisatie, participatie en interactie van een Gentse gebuurte in de zeventiende en achttiende eeuw.

Josie Vranken

2018-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

In debat over de decoratieve kunsten op de Wereldtentoonstelling van Gent.

Eline Stoop

2018-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

De Gentse 12de-eeuwse stadsomwalling ‘revisited’

Marie Christine Laleman

2018-01-31 2018 • Handelingen N.R LXXII • 61-124

Stratenmakers: infrastructuur, gebuurten en het publiek belang in laatmiddeleeuws Gent

Janna Coomans

2018-01-31 2018 • Handelingen N.R LXXII • 125-159

In memoriam Chantal Vancoppenolle

Thijs Lambrecht

2018-01-31 2018 • Handelingen N.R LXXII • 3-5

Buitenlandse studenten aan Belgische universiteiten. Het verhaal van Daniel Varoujan (1884-1915) en de Rijksuniversiteit Gent

Cristophe Verbruggen and Pieter De Messemaeker

2018-01-31 2018 • Handelingen N.R LXXII • 201-216

Wat als...? Een vroegmoderne denkoefening over de unie van de Gentse kapittels van Sint-Veerle en Sint-Baafs.

Annelies Somers

2016-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

De muurschilderingen van de Gentse Aula Academica (1858-1881)

Sofie Marchand

2016-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

Het plafond doorbroken? De eerste generatie vrouwelijke professoren aan de UGent (1960-2014), een oral history project.

Lore Goovaerts

2016-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX

Bodemverhalen: 40 jaar archeologisch stadsonderzoek in Gent.

Marie Christine Laleman

2016-10-10 2014 • Handelingen N.R. LXVIII