Articles

Memoria et Caritas. Jaargetijden als armenzorg in de Onze-Lieve-Vrouweparochie te Gent in de late middeleeuwen.

Hannelore Franck

2013-09-12 2013 • Handelingen N.R. LXVII

Crisis, herstel en continuïteit. De vastgoedmarkt van het Gentse platteland doorheen oorlogstijd in de tweede helft van de achttiende eeuw.

Pieter De Reu and Nicolas De Vijlder

2013-09-12 2013 • Handelingen N.R. LXVII

De Gentse Heins(ius)? Waarheid en fictie over Heyns, een (a)typische griffier van de Raad van Vlaanderen.

Joke Verfaillie

2013-09-12 2013 • Handelingen N.R. LXVII

Het archiefmateriaal over Hubert van Eyck in Gent.

Daniel Lievois

2013-09-12 2013 • Handelingen N.R. LXVII

In gezegende toestand? Sociale verschillen in de perceptie van risico’s bij zwangerschap en bevalling in en om Gent tijdens de negentiende en begin twintigste eeuw.

Christa Matthys

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

Kiezen zonder te verliezen. Hoogbaljuw Servaas Van Steelant en het Land van Waas, 1562-1585.

René Vermeir and Sylvie De Smet

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

De regulering van de hophandel tijdens de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Een vergelijkende analyse van de reglementering van Aalst en Poperinge.

Kristof Papin

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

Paul Voituron (1824-1891) en zijn denktank. Levensschets en progressief gedachtegoed van een Gentse liberaal.

Carmen Van Praet and Bart D’hondt

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

Een machtige veropenbaring der jeugdige Gentsche kunst. Publieke kunst in het kader van de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913.

Jana Wijnsouw and Marjan Sterckx

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

Sociale mobiliteit binnen de ambachten van de metselaars en timmerlieden in het 15de-eeuwse Gent.

Tineke Van Gassen

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI