Articles

Over de auteurs

NN

2021-11-26 2018 • Handelingen N.R LXXII • 217

Frans De Potter - Jan Broeckaertprijs 2019: Marie Christine Laleman

NN

2021-11-25 2018 • Handelingen N.R LXXII • 61-123

Invloed van de eerste wereldoorlog op de werking, rechtspraak en actoren van de Gentse politierechtbank

Manon Moerman

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Over de auteurs: Marie Christine Laleman, Jelle Haemers, Chanelle Delameillieure, G.H.A. (Gerard) Venner, Wout Saelens, Manon Moerman

Jelle Haemers

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Cisterciënzerdomeinen ten noorden van Gent: Over hun ontstaan in de 13de eeuw, hun lokalisatie, hun bestaan en hun sociaaleconomische betekenis voor de Gentse agglomeratie

Marie Christine Laleman

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

De bemoeienis van gouverneur Keverberg met de plannen voor een monument voor Lamoraal van Egmont te Zottegem (1818-1819)

Gerard Venner

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Het Herteleet van Simon van Formelis: Familieruzies, erfeniskwesties en het huwelijk in 15de-eeuws Gent

Jelle Haemers and Chanelle Delameillieure

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

In Memoriam Raoul C. Van Caenegem (1927-2018)

Marc Boone

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Consignatie bij de Gentse schepenbanken tijdens het Ancien Regime: een studie van het fonds Vreemde Steden in het stadsarchief Gent

Wout Saelens

2019-07-05 2017 • Handelingen N.R. LXXI

Een historisch-archeologisch onderzoek naar middeleeuwse landelijke bewoning rond Gent.

Ewoud Deschepper

2018-10-15 2016 • Handelingen N.R. LXX