Volume 2 • Nummer 3-4 • 1986

Articles


L’Homme exotique dans les manuels Belges de geographie édites en Francais.

Edouard Vincke

1986-11-28 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986

Het conflict van de Westelijke Sahara: Een muur van zand en een muur van stilte

Geert Cordier

1986-11-28 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986

La deuxieme Republique Rwandaise: Evolution, bilan et perspectives

Filip Reyntjens

1986-11-28 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986

Traditional Beers processing in Tanzania: Development Needs

Bendantunguka Tiisekwa

1986-11-28 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986

Reviews - Comptes Rendus


Machtsverwerving en machtsuitoefening in Kongo-Zaire 1960-86: Discussiebijdrage aan het colloquium “Nieuwe perspectieven over de Belgische kolonisatie in Zaïre” (25 april 1986), georganiseerd door de NFWO-kontaktgroep De Belgische betrekkingen met het buitenland tussen de 19de en 20e eeuw.

Ruddy Doom

1986-11-05 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986

Enquete sur la femme Belge dans la Colonie. Quelques données demographiques; Realités et Stéreotypes (ca. 1920-1960): Contribution aux discussions du colloque "Nieuwe perspectieven over de Belgische kolonisatie in Zaire" (25 avril 1986), organisé par le groupe de contacte du FNRS 'Les relations beiges avec l'etranger entre le 19ième et le 20ième siècle

Claire van Leeuw

1986-11-11 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986

Kadoc en Kongo: Discussiebijdrage aan het colloquium “Nieuwe perspectieven over de Belgische kolonisatie in zaïe” (25 april 1986). georganiseerd door de NFWO-kontaktgroep De Belgische betrekkingen met het buitenland tussen de 19de en 20e eeuw.

Luc Vints

1986-11-11 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986

Andrzejewski, B.; Pilaszewicz, S. & Tyloch, W. (eels.) (1985) Literatures in African Languages; theoretical issues and sample surveys.

Koen Adam

1986-11-11 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986

J. Fabian : Language and Colonial Power; the appropriation of Swahili in the former Belgian Congo. 1880–1938

Jan Blommaert

1986-11-11 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986

Timberlake, L. (1986). Africa in Crisis

Patrick van Damme

1986-11-11 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986

Het ‘centre Aequatoria’ (Zaïre) met de ‘Annales Aequatoria’ : 50 jaar.

Honoré Vinck

1986-11-10 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986

Africana Gandensia

Editors Afrika Focus

1986-11-18 Volume 2 • Issue 3-4 • 1986