Volume 8 • Nummer 3-4 • 1992 • Namibia and the Namib Desert

Articles


Namibië drie jaar later: politiek ontvoogd maar economisch wankel

Yves Willemot

1992-09-06 Volume 8 • Issue 3-4 • 1992 • Namibia and the Namib Desert

The Natural Environment of the Namib Desert

Patrick Van Damme and Patrick Vernemmen

1992-09-06 Volume 8 • Issue 3-4 • 1992 • Namibia and the Namib Desert

Topnaar or Hottentot? The People on the Top Revisited

Patrick Van Damme and Veerle Van Den Eynden

1992-09-06 Volume 8 • Issue 3-4 • 1992 • Namibia and the Namib Desert

Plant uses by the Topnaar of the Kuiseb Valley Namib Desert

Patrick Van Damme, Veerle van Den Eynden and Patrick Vernemmen

1992-11-11 Volume 8 • Issue 3-4 • 1992 • Namibia and the Namib Desert

Plant Uses by the Topnaar of the Sesfontein Area (Namib Desert)

Patrick Van Damme, Veerle Van Den Eynden and Patrick Vernemmen

1992-09-06 Volume 8 • Issue 3-4 • 1992 • Namibia and the Namib Desert

Reviews - Comptes Rendus


J. M. Richters, “De Medisch Antropoloog als Verteller en VertAler” Society for Medical Anthropological Research and Theory (SMART), Uitg. EBURON, Delft, 1991, 586 biz.

Patrick Wymeersch

1992-11-11 Volume 8 • Issue 3-4 • 1992 • Namibia and the Namib Desert

Anne Walraet: “De Grenzen van Postapartheid” Brugge, Vanden Broele, 1992, 254p. (Uitg. Vanden Broele, Stationslaan 23, 8200 Brugge, 695 BF)

Patrick van Damme

1992-11-11 Volume 8 • Issue 3-4 • 1992 • Namibia and the Namib Desert