Volume 6 • Nummer 1 • 1990

Editorial


Editoriaal

Patrick Van Damme

1990-11-11 Volume 6 • Issue 1 • 1990

In Memoriam Pater Gustaaf Hulstaert, pionier van de Mongotaal- en Cultuur.

Daniel Vangroenweghe

1990-11-11 Volume 6 • Issue 1 • 1990

Articles


Medische Ontwikkelingssamenwerking in Centraal-Afrika

André De Schaepdryver

1990-02-14 Volume 6 • Issue 1 • 1990

Gebruik van Euphorbia Tirucalli als rubberleverancier en energiegewas

Patrick Van Damme

1990-02-14 Volume 6 • Issue 1 • 1990

Sexually Transmitted Diseases in Africa

Antoon De Schryver and André Meheus

1990-02-14 Volume 6 • Issue 1 • 1990

Reviews - Comptes Rendus


J-A. Cornet, “Zaire, Volken/ Kunst/Cultuur” Antwerpen, Mercatorfonds, 406 blz., 1989.

Daniel Vangroenweghe

1990-11-11 Volume 6 • Issue 1 • 1990

Raymond Corbey: Wildheid en Beschaving. De Europese Verbeelding van Afrika. Ambo/Baarn, 1989, 182 blz. en 116 foto’s

Patrick Wymeersch

1990-11-11 Volume 6 • Issue 1 • 1990

Reports - Rapports


An Up-to-Date Geographical, Historical, Political and Economic Summary of the African Countries

Editors Afrika Focus

1990-11-11 Volume 6 • Issue 1 • 1990