Volume 7 • Nummer 4 • 1991

Editorial


Editoriaal

Patrick Van Damme

1991-11-11 Volume 7 • Issue 4 • 1991

In Memoriam Firmin Rodegem

Patrick Wymeersch

1991-11-11 Volume 7 • Issue 4 • 1991

Articles


De vulgarisatie van de totale kastratie van de Ram in het verre noorden van Kameroen: Een voorbeeld van een niet-verantwoorde promotie van een technologie

Eric Thys

1991-11-08 Volume 7 • Issue 4 • 1991

La femme et le développement au Maghreb. Une approche socio-culturelle

Brahim Hachlouf

1991-11-08 Volume 7 • Issue 4 • 1991

Plant Ecology of the Namib Desert

Patrick Van Damme

1991-11-08 Volume 7 • Issue 4 • 1991

Reviews - Comptes Rendus


Marcel D’hertefelt, “Anthropologie Culturelle: Evolution, Histoire, Structure, Fonction.” Liège, Presses Universitaires de Liège, 1991, XVIII+287 pp. ISBN 2-87014-170-X, 795 FB.

Guy Hambrouck

1991-11-11 Volume 7 • Issue 4 • 1991

H.J. M. Claessen, A. Jonker, B. J. Rouwenhorst & G. D. Van Wengen: “Inleiding Tot De Culturele Antropologie” (nieuwe versie - achtste druk), Malmberg, Den Bosch, 1989, 108 p.

Patrick Wymeersch

1991-11-11 Volume 7 • Issue 4 • 1991

William A. Haviland, “Culturele Antropologie: Ontmoeting met Culturen”. Stichting Teleac, Utrecht, 1991, 421 p. (Oorpsr. titel: Cultural Anthropology, 6th ed., 1990, Oorspr. uitgever: Holt, Rinehart & Winston, New York, 1975).

Patrick Wymeersch

1991-11-11 Volume 7 • Issue 4 • 1991

De Taal van de Samenwerking. De Projectcyclus Getoetst Aan De Plaatselijke Cultuurdynamiek. NCOS en Vlaams Netwerk Culturen en Ontwikkeling, Brussel, 1991, 71 p.

Patrick Wymeersch

1991-11-11 Volume 7 • Issue 4 • 1991

Jan Brokken, “De Regenvogel”. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1991, 255 p.

Patrick Wymeersch

1991-11-11 Volume 7 • Issue 4 • 1991

“Senegal Waaw” – CD Vredeseilanden

Patrick Van Damme

1991-11-11 Volume 7 • Issue 4 • 1991

Reports - Rapports


Africa Review An Up-to-Date Geographical, Historical, Political and Economic Summary of the African Countries

Editors Afrika Focus

1991-11-11 Volume 7 • Issue 4 • 1991