• Volume 73 • Nummer 6 • 2004

    Volume 73 • Nummer 6 • 2004


Review


Tweelingdracht bij de merrie

M. Hoogewijs, J. Govaere, L. Paijmans, E. Van Hove, R. Deuchande and A. de Kruif

2004-10-20 Volume 73 • Issue 6 • 2004 • 396–406

Serotonine: casus incognitus voor het paard ?

C. Delesalle, R.A. Lefebvre, J.A.J. Schuurkes, P. Claes and P. Deprez

2004-10-20 Volume 73 • Issue 6 • 2004 • 407–419

In practice


Bevestiging van de ziektegeschiedenis van isosporose bij 10-18 dagen oude biggen door coprologisch routineonderzoek

P. Heylen, K. Desmet, P. Vyt and D. Gevaert

2004-12-20 Volume 73 • Issue 6 • 2004 • 420–423

De fotodynamische behandeling van een oppervlakkig plaveiselcelcarcinoom van de neusspiegel bij een kat

E. Vinck, H. Vinck, B. Cagnie and D. Cambier

2004-12-20 Volume 73 • Issue 6 • 2004 • 424–428

Theme


Het droogzetten van melkvee: met of zonder antibiotica ?

S. De Vliegher, G. Opsomer, L. De Meulemeester and A. de Kruif

2004-10-20 Volume 73 • Issue 6 • 2004 • 365–372

Het droogzetten van hoogproductieve melkkoeien: wat met de voeding ?

G. Opsomer, S. De Vliegher and A. de Kruif

2004-10-20 Volume 73 • Issue 6 • 2004 • 374–384

Hoe kan het droogzetten van hoogproductieve melkkoeien in de praktijk het best gebeuren ?

G. Opsomer, S. De Vliegher and A. de Kruif

2004-12-20 Volume 73 • Issue 6 • 2004 • 384–395

Scientific viewpoint


Kan de homeopathie de toets der wetenschap doorstaan ?

F.J. Van Sluijs

2004-12-20 Volume 73 • Issue 6 • 2004 • 360–364