• Volume 75 • Nummer 6 • 2006

    Volume 75 • Nummer 6 • 2006


Case Report


Verrucous valvular endocarditis due to pasteurella multocida in a cat

H. De Bosschere, S. Roels and E. Vanopdenbosch

2006-12-20 Volume 75 • Issue 6 • 2006 • 457–460

Review


Niet-infectieuze oorzaken van neonatale problemen en sterfte bij kittens

B. Francois, T. Rijsselare and A. Van Soom

2006-12-20 Volume 75 • Issue 6 • 2006 • 439–449

Theme


Spierziekten bij hond en kat deel 3: metabole en niet-geclassificeerde spierziekten

A. Vanhaesebrouck, T. Bilzer and L. Van Ham

2006-12-20 Volume 75 • Issue 6 • 2006 • 408–418


Spierziekten bij hond en kat deel 4: skeletspierkanalopathieën en idiopathische inflammatoire spierziekten

A. Vanhaesebrouck, T. Bilzer and L. Van Ham

2006-12-20 Volume 75 • Issue 6 • 2006 • 419–428

Borrelia burgdorferi-infecties bij het paard

H. Moyaert, H. De Wilde, A. Decostere and F. Haesebrouck

2006-12-20 Volume 75 • Issue 6 • 2006 • 429–435

Seroprevalence of borrelia burgdorferi sensu lato in horses in flanders

H. Moyaert, A. Decostere, H. De Wilde, G. Liebisch, D. Maes, P. Deprez and F. Haesebrouck

2006-12-20 Volume 75 • Issue 6 • 2006 • 436–438

Detection of prp complex genotypes in sheep: an in vitro approach

C. Renard, J. De Sloovere, M. De Filette, E. Vanopdenbosch and S. Roels

2006-12-20 Volume 75 • Issue 6 • 2006 • 450–456

Actualiteit


Instroomenquête van studenten van het eerste jaar bachelor in de diergeneeskunde van de universiteit gent: analyse en studieresultaten

V. Steenhaut, P. Deprez, A. de Kruif and P. Simoens

2006-12-20 Volume 75 • Issue 6 • 2006 • 401–407